Ikalawang araw: word hunt, Hanapon ang mga salita na may kaugnayan sa aralin at ibigay ang kahulugan nitoIkalawang araw: word hunt


Hanapon ang mga salita na may kaugnayan sa aralin at ibigay ang kahulugan nito ​

  • Green revolution
  • marcos
  • folk-art
  • plain
  • art
  • tale.

#myanswer.


Leave a Reply

Your email address will not be published.