III. Panuto: Sumulat ng pangungusap na nagpapakita ng pagmamahal, sa kapwa. Isulat ang sagot sa sagutang papel., 1., 2.III. Panuto: Sumulat ng pangungusap na nagpapakita ng pagmamahal


sa kapwa. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
1.
2.​

Answer:

1:tulongan ang mga nangangailangan sa ating mga kapwa

2:pag mamahal sa kapwa att sa mga kaibigan at lalo na sa pamilya

Explanation:

sana makatulong hehe


Leave a Reply

Your email address will not be published.