III. Ayusin ayon sa pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari. Lagyan ng titik A-E ang patlang., 16. Nagkita-kita sina Florante, Laura, Aladin at Flerida sa gubat., 17. Isinalaysay ni Laura kina Florante, Aladin at Flerida ang nangyari sa Albanya., 18. Dumating si Menandro kasama ang hukbo mula sa pakikidigma sa Albanya., 19.. Nagpabinyag sina Aladin at Flerida upang maging Kristiyano bago bumalik sa Persia., 20. Nang sina Florante at Laura ang namuno sa Albanya, wala silang inisip kundi ang kabutihan ng kaharian.III. Ayusin ayon sa pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari. Lagyan ng titik A-E ang patlang.


16. Nagkita-kita sina Florante, Laura, Aladin at Flerida sa gubat.
17. Isinalaysay ni Laura kina Florante, Aladin at Flerida ang nangyari sa Albanya.
18. Dumating si Menandro kasama ang hukbo mula sa pakikidigma sa Albanya.
19.. Nagpabinyag sina Aladin at Flerida upang maging Kristiyano bago bumalik sa Persia.
20. Nang sina Florante at Laura ang namuno sa Albanya, wala silang inisip kundi ang kabutihan ng kaharian.​

Answer:

16.B

17.D

18.A

19.E

20.C

Explanation:

YAN PO PLS MARK PO NG BRAINLIEST DEN PO


Leave a Reply

Your email address will not be published.