IBONG ADARNA, 1. Bakit mahalaga ang bendisyon ng magulang at ang panalangin sa Panginoon bago magsagawa ng anumang gawain lalo na sa isang mapanganib na misyong isinagawa ni Don Juan? Ipaliwanag., 2.. Paano naiba ang paglalakbay ni Don Juan sa paglalakbay ng kanyang mga kapatid? Ilarawan., 3. Bakit hindu umawit ang ibong Adarna?, 4. Ano ang masamang naidudulot ng pagkainggit sa buhay ng tao? Bakit dapat hindi natin ito pairalin sa ating puso?, 5. Bakit kaya si Don Juan pa ang nakiusap sa ama upang patawarin ang kanyang mga kapatid? Kung ikaw si Don Juan, patatawarin mo rin ba ang mga kapatid mong nagkasala ng labis sa iyo?, 6. Kung ikaw ay may pasaway at makukulit na kapatid, paano mo sila dapat na pakitunguhan? Bakit nararapat na magtulungan at magmahalan ang magkakapatid sa halip na mag-away at magkasakitan?IBONG ADARNA


1. Bakit mahalaga ang bendisyon ng magulang at ang panalangin sa Panginoon bago magsagawa ng anumang gawain lalo na sa isang mapanganib na misyong isinagawa ni Don Juan? Ipaliwanag.

2.. Paano naiba ang paglalakbay ni Don Juan sa paglalakbay ng kanyang mga kapatid? Ilarawan.

3. Bakit hindu umawit ang ibong Adarna?

4. Ano ang masamang naidudulot ng pagkainggit sa buhay ng tao? Bakit dapat hindi natin ito pairalin sa ating puso?

5. Bakit kaya si Don Juan pa ang nakiusap sa ama upang patawarin ang kanyang mga kapatid? Kung ikaw si Don Juan, patatawarin mo rin ba ang mga kapatid mong nagkasala ng labis sa iyo?

6. Kung ikaw ay may pasaway at makukulit na kapatid, paano mo sila dapat na pakitunguhan? Bakit nararapat na magtulungan at magmahalan ang magkakapatid sa halip na mag-away at magkasakitan?​

Answer:

1. Dahil kaylangan nating humingi ng gabay at basbas at dios sa anumang panganib na ating Kay langngang gawin para tayo ay ma protektahan

Explanation:

isang Sana makatulong hehe


Leave a Reply

Your email address will not be published.