Ibigay ang kahulugan ng pandaigdigang pagkakaisaIbigay ang kahulugan ng pandaigdigang pagkakaisa​

Answer:

Ang pandaigdigang pagkakaisa ay pagtutulungan at pagsasama-sama o pagkakabuklod buklod ng mga bansa sa buong mundo na may layunin na mapabuti ang lahat, sila ay nagtutulungan na mapaunlad ang bawat bansa, layun din nilang isakatuparan ang katahimikan ng bawat bansa laban sa mga mapang-abusong mamamayan na nais magpalaganap ng kagulohan

Explanation: hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.