Iba ba ang timbre ng mga tinig, help meIba ba ang timbre ng mga tinig

help me​

Answer:

Oo dahil:

  • Ang timbre ay isa sa mga elemento ng musika. Ito ay tumutukoy sa uri ng tunog o tinig. A.Ang tinig ng mga mang-aawit ay nahahati sa apat: dalawa para sa babae at dalawa para sa lalake. Ang tinig ng mga babae sa pag-awit ay tinatawag na soprano o alto. Ang soprano ay tinig na mataas at may kaliitan, samantalang ang alto ay mababa at may kalakihan. B.Ang dalawang uri ng tinig ng mga lalaki ay ang tenor at baho. Ang tenor ay mataas at medyo matinis Ang baho naman ay mababa, malaki at kung minsan ay dumadagundong.

Explanation:

Be you the world will adjust…hope it helps…tch


Leave a Reply

Your email address will not be published.