Hindi gaanong naapektuhan ang silangang asya ng unang yugto ng imperyalismong kanluranin., tama o mali ,Hindi gaanong naapektuhan ang silangang asya ng unang yugto ng imperyalismong kanluranin.


tama o mali


Answer:

TAMA

Explanation:

Noong unag yugto ng imperyalismo, ang mga bansa sa Silangang Asya ay hindi gaanong naapektuhan.


Leave a Reply

Your email address will not be published.