HEALTH, SCORE:, Sumulat ng sitwasyon na nagpapakita ng positibong pagpapahayag ng negatibong damdamin., Pls help po thank youHEALTH


SCORE:
Sumulat ng sitwasyon na nagpapakita ng positibong pagpapahayag ng negatibong damdamin.

Pls help po thank you ​

Answer:

Pagkontrol sa sarili kapag galit.Leave a Reply

Your email address will not be published.