Hanapin sa puzzle ang sagot sa katanungan, 1.epiko labanan naganap sa dagat, 2.bansang natagal na neutral sa digmaan sa europe. , 3.dito naganap ang pinakamainit na labanan, 4.nais na masakop ng Germany sa kanlurang europe, 5.telegramang nag pagsali sa US sa digmaan.Hanapin sa puzzle ang sagot sa katanungan


1.epiko labanan naganap sa dagat
2.bansang natagal na neutral sa digmaan sa europe.
3.dito naganap ang pinakamainit na labanan
4.nais na masakop ng Germany sa kanlurang europe
5.telegramang nag pagsali sa US sa digmaan.​

Answer:

1.america

2.belguims

3.united states

4.france

5.zimmerman note

Explanation:

Correct me if Im wrong

Hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.