H. Ano sa iyong palagay ang pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang, ng isang ama pagdating sa kaniyang relasyon sa kaniyang anak? Bakit mo ito, maituturing na pinakamahalaga?H. Ano sa iyong palagay ang pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang


ng isang ama pagdating sa kaniyang relasyon sa kaniyang anak? Bakit mo ito
maituturing na pinakamahalaga?​

Para sakin , ang dapat isaalang alamg ng isang ama ay ang paggabay sa kanyang anak
Dahil naniniwala ako kung gagabayan mo o susuportahan mo ang anak mo sa gusto niya mabubuo ang relasyon ng mag anak dahil alam ng anak mo na gagabayan mo lang siya sa gusto niya , mahalaga ito upang mapabuti ang anak mo sa gagwin niya sa buhay niya

Leave a Reply

Your email address will not be published.