Gusy paki sagot na lang plsGusy paki sagot na lang pls​

Answer:

1. Katapangan

2. Pagkakaisa

3. Pagkamatiisin

4. Katalinuhan

5. Katapatan


Leave a Reply

Your email address will not be published.