Gusto ko lang sabihin na mahal pa kita pero di ko magawa di makasalita kaya?, ano sunod?Gusto ko lang sabihin na mahal pa kita pero di ko magawa di makasalita kaya?

ano sunod?​

I hope you are safe.

Always pray and be kind.

God will give you more blessings.


Leave a Reply

Your email address will not be published.