Gumawa ng usapan na nagpapakita ng kabutihang asal ng isang tao., plss helpGumawa ng usapan na nagpapakita ng kabutihang asal ng isang tao.

plss help ​

Answer:

pagiging matulungin sa kapwa, pagiging magalang, nagsasabi ng po at opo sa nakakatanda


Leave a Reply

Your email address will not be published.