Gumawa ng slogan tungkol sa paggalang sa magulang nakakatanda at may awtoridadGumawa ng slogan tungkol sa paggalang sa magulang nakakatanda at may awtoridad​

Answer:

Answer:

magulang ay igalang

nakatatanda ay pahalagahan at

awtoridad na kababayan

mga namamahala sa lipunan

Explanation:

hope its help

pa falow Naman po salamat po


Leave a Reply

Your email address will not be published.