gumawa ng patalastas,pwede sariling gawa o pwede ding gumaya sa mga patalstas sa TV at radio,ivideo ang sarili o irecord ang sarili at isendgumawa ng patalastas,pwede sariling gawa o pwede ding gumaya sa mga patalstas sa TV at radio,ivideo ang sarili o irecord ang sarili at isend​

Answer:

joy ito ay mabisa sa mga hugasing plato at walang natitirang sebulok


Leave a Reply

Your email address will not be published.