Gumawa ng limang pangungusap tungkol sa iyong pamilya. Isulat sa hanay A ang mga simuno at Hanay B ang mga panaguri kaugnay ng nabuo mong pangungusap.Isulat ito sa iyong sagutang papel.Gumawa ng limang pangungusap tungkol sa iyong pamilya. Isulat sa hanay A ang mga simuno at Hanay B ang mga panaguri kaugnay ng nabuo mong pangungusap.Isulat ito sa iyong sagutang papel.

Answer:

PANGUNGUSAP

1.si nanay ay nagluluto ng aming miryenda.

2.

3?

4?

5?Leave a Reply

Your email address will not be published.