Gumawa ng iyong personal na pahayag ng misyon sa iyong buhay ukol sa mga isyu ng, paggamit ng kapangyarihan at pangagalaga sa kalikasan. Ilarawan ang iyong PPMB sa , paraang patula (malayang taludturan- 4 na taludtod o linya sa isang saknong). Ang tula ay , hindi bababa sa 5 saknong. Bigyan ng Pamagat ang inyong tula.Gumawa ng iyong personal na pahayag ng misyon sa iyong buhay ukol sa mga isyu ng


paggamit ng kapangyarihan at pangagalaga sa kalikasan. Ilarawan ang iyong PPMB sa

paraang patula (malayang taludturan- 4 na taludtod o linya sa isang saknong). Ang tula ay

hindi bababa sa 5 saknong. Bigyan ng Pamagat ang inyong tula.​

Answer:

Sorry di alam ko Yan sorry talaga

Sorry

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.