Gumawa ng 4 na kahulugan ng espiritwalidadGumawa ng 4 na kahulugan ng espiritwalidad

ANSWER:

Ang espiritwalidad ay ating relasyon sa ating Panginoon. Ito ang ating ugnayan sa kanya. Ang espiritwalidad at pananampalataya ay magkaiba. Ang tayo may kanya-kanyang espiritwalidad at ito ay may ibat-ibang lebel at ito ay laging nakabatay sa ating sarili kung gaano kalalim ang ating pananampalataya sa Diyos.

#HopeItHelps

#HaveANiceDay


Leave a Reply

Your email address will not be published.