Gowain sa Pagkatuto, Bilang 1: Sa gabay ng iyong magulang o, nakatatandang kapatid. Suring mabuti ang mga larawan sa ibaba., Ibigay ang mga hinihinging sagot ng bawat katanungan. Isulat ito sa, iyong sagutang papel., 1. Anong likhang sining ang nakikita mo sa unang larawan?, 2. Ano naman ang likhang sining ang nakikita mo sa ikalawang, larawan?, 3. Ano sa tingin mo ang mga kagamitang ginagamit upang mabuo, ang likhang sining na nakikita mo sa unang larawan?, 4. Ano sa tingin mo ang mga kagamitang ginagamit upang mabuo, ang likhang sining na nakikita mo sa ikalawang larawan?, 5. Ano sa tingin mo ang naitutulong ng mga likhang sining na mga ito, sa mga mamamayan sa lugar kung saan sila matatagpuan?, Paki sagutan poGowain sa Pagkatuto


Bilang 1: Sa gabay ng iyong magulang o
nakatatandang kapatid. Suring mabuti ang mga larawan sa ibaba.
Ibigay ang mga hinihinging sagot ng bawat katanungan. Isulat ito sa
iyong sagutang papel.
1. Anong likhang sining ang nakikita mo sa unang larawan?
2. Ano naman ang likhang sining ang nakikita mo sa ikalawang
larawan?
3. Ano sa tingin mo ang mga kagamitang ginagamit upang mabuo
ang likhang sining na nakikita mo sa unang larawan?
4. Ano sa tingin mo ang mga kagamitang ginagamit upang mabuo
ang likhang sining na nakikita mo sa ikalawang larawan?
5. Ano sa tingin mo ang naitutulong ng mga likhang sining na mga ito
sa mga mamamayan sa lugar kung saan sila matatagpuan?

Paki sagutan po​

Answer:

2.Matandang kabayo at batang kabayo

_______________________________

CORRECT ME IF IM WRONG

THANK ME BY CLICKING THE HEART BELOW❤️

DESCRIBE MY ANSWER BY RATING IT 1-5 STAR

NOTE:YAN LNG ALAM KO

WELCOME IF I HELPED YOU

NOT SURE!!


Leave a Reply

Your email address will not be published.