Goodmorning,, pahelp263a, Dugtungan Tayo!, Panuto: Unawain, basahin at dugtungan upang makabuo ng mahalagang, pangungusap., 1.Ang naging dahilan at bunga ng Unang at Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay ang, sumusunod, 2.Bilang kabataan, makakatulong ako upang maiwasan ang digmaan sa pamamagitan, ng, 5.Ang aral na aking natutunan sa aralin ayGoodmorning,, pahelp☺


Dugtungan Tayo!
Panuto: Unawain, basahin at dugtungan upang makabuo ng mahalagang
pangungusap.
1.Ang naging dahilan at bunga ng Unang at Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay ang
sumusunod
2.Bilang kabataan, makakatulong ako upang maiwasan ang digmaan sa pamamagitan
ng
5.Ang aral na aking natutunan sa aralin ay​

its as culture to prevent our culture


Leave a Reply

Your email address will not be published.