GawaingPasulat #1), Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan., 1. Ano ang suliraning nangingibabaw sa akda? lugnay ito sa pansariling, karanasan., 2. Paano ka naapektuhan ng akdangbinasa?GawaingPasulat #1)


Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.
1. Ano ang suliraning nangingibabaw sa akda? lugnay ito sa pansariling
karanasan.
2. Paano ka naapektuhan ng akdangbinasa?​

Answer:

1. Ang nangingibabaw na suliranin sa akdang ANG ALAGA ay ang labis na pagmamahal ng pangunahing tauhan sa kanyang alaga

2.mas naiintindihan ko ang kahalagahan ng isang hayop o alaga sa buhay ng tao.

Explanation:

Hope it helps plss make me brainliest! Ty


Leave a Reply

Your email address will not be published.