GAWAING 1: Paghambingin ang kolum A at kolum B. isulat ang tamang sagot sa patlang bago ang numero., Kolum A, ___1. Soprano , ___2. Alto , ___3. Soprano at Tenor , ___4. Ode to joy , ___5. Instrumental music, Kolum B., A. halimbawa ng harmonic interval., B. maaring awitin ito ng sabay., C. isang pag-record nang walang anumang mga tinig., D. inaawit ng mataas na boses., E. inaawit na mababa ang boses.GAWAING 1: Paghambingin ang kolum A at kolum B. isulat ang tamang sagot sa patlang bago ang numero.


Kolum A
___1. Soprano
___2. Alto
___3. Soprano at Tenor
___4. Ode to joy
___5. Instrumental music

Kolum B.
A. halimbawa ng harmonic interval.
B. maaring awitin ito ng sabay.
C. isang pag-record nang walang anumang mga tinig.
D. inaawit ng mataas na boses.
E. inaawit na mababa ang boses.

Answer:

1. D. inaawit ng mataas na boses.

2. E. inaawit na mababa ang boses.

3. A. halimbawa ng harmonic interval.

4. B. maaring awitin ito ng sabay.

5. C. isang pag-record nang walang anumang mga tinig.

Explanation:

make this the Brainliest Answer ^_^


Leave a Reply

Your email address will not be published.