GAWAIN3: SMARTA NONG, Panutaituriin ang pahayag ng personal na mnieyon sa buhay ng isang tagapangplan, ng kalikasan kung ito ay MARTA, may pag nalang alang sa mabuting papapapanya, rungo sa pagkakamit ng mithiin/layunin. Lagyan ng tsek a kis ang tapat ng, pamantayan kung ito ay nakatugon at isulat ang paliwanag o puna. Gamitin sabay, ang halimbawa sa talakayan, Gabay mo ang matrix sa ibaba. Isulat ito sa kwaderno, Pahayag ng Peronal na Misyon ea buhay ng isang Tawapangalaga ng, Kalikasan, Maibahad sa mga kasama sa tahanan, mga kaibigan at sa ibang, men, Icabataan ang mga kaalaman na natutunan tungkol sa pangangalaga ng, Kalikasan. Hihikayatin ko ang aking pamilya na makibahagi sa pagtulong sa, paglinis sa barangay isang beses sa isang linggo upang iligtas ang kalikasan sa, tuluyan nitong pagkasira, Isasagawa ko din ang pagrerecyle at paghihiwalay ng, nabubulok at di nabubulok na basura araw araw., Paliwanag/ Pana, Tsek/ekis, PAMANTAYAN, Specific (Tiyak), Measurable (Nasusukat), Attainable (Naaabot), Relevant (Angkop), Time-bound (May, takdang panahon, Action-oriented (Kayang, Isakatuparan) report pag maliGAWAIN3: SMARTA NONG


Panutaituriin ang pahayag ng personal na mnieyon sa buhay ng isang tagapangplan
ng kalikasan kung ito ay MARTA, may pag nalang alang sa mabuting papapapanya
rungo sa pagkakamit ng mithiin/layunin. Lagyan ng tsek a kis ang tapat ng
pamantayan kung ito ay nakatugon at isulat ang paliwanag o puna. Gamitin sabay
ang halimbawa sa talakayan, Gabay mo ang matrix sa ibaba. Isulat ito sa kwaderno
Pahayag ng Peronal na Misyon ea buhay ng isang Tawapangalaga ng
Kalikasan
Maibahad sa mga kasama sa tahanan, mga kaibigan at sa ibang, men
Icabataan ang mga kaalaman na natutunan tungkol sa pangangalaga ng
Kalikasan. Hihikayatin ko ang aking pamilya na makibahagi sa pagtulong sa
paglinis sa barangay isang beses sa isang linggo upang iligtas ang kalikasan sa
tuluyan nitong pagkasira, Isasagawa ko din ang pagrerecyle at paghihiwalay ng
nabubulok at di nabubulok na basura araw araw.
Paliwanag/ Pana
Tsek/ekis
PAMANTAYAN
Specific (Tiyak)
Measurable (Nasusukat)
Attainable (Naaabot)
Relevant (Angkop)
Time-bound (May
takdang panahon
Action-oriented (Kayang
Isakatuparan) report pag mali ​

answer

1.tsek 2.tsek 3.tsek 4.tsek .

5.tsek


Leave a Reply

Your email address will not be published.