Gawain sa pagkatuto Bilang 7: Isulat sa patlang kung ang mga sumusunod na pamagat ng kuwento ay, oikson kathang so odpisyon/ di-kathang isip. Isulat ang inyong sagot sa patlang., 1. Ang Talambuhay ni Apolinario Mabini, 2. Ang Leon at ang Unggoy, 3. Ang kasaysayan ng Bansang Hapon, 4 MC Phanh sa mang, 5 S Josefa Lanes EscodaGawain sa pagkatuto Bilang 7: Isulat sa patlang kung ang mga sumusunod na pamagat ng kuwento ay


oikson kathang so odpisyon/ di-kathang isip. Isulat ang inyong sagot sa patlang.
1. Ang Talambuhay ni Apolinario Mabini
2. Ang Leon at ang Unggoy
3. Ang kasaysayan ng Bansang Hapon
4 MC Phanh sa mang
5 S Josefa Lanes Escoda​

Answer:

Explanation:

asaan po yong kuwento


Leave a Reply

Your email address will not be published.