Gawain sa Pagkatuto Bilang 4, Panuto: Bigyang kahulugan ang matatalinhagang pahayag na may salungguhit sa pangungusap at magbigay ng halimbawa., Matatalinghagang Pahayag, Kahulugan, Halimbawa, 1. Ang pakikipag-asunto ni Kabesang Tales sa mga, prayle ay parang palayok na bumangga sa kaldero., 2. Ang karunungan ay ipinagkakaloob sa mga karapat-, dapat lamang sa mga may puso at marunong mag-, alaga ng karangalan., 3. Ang katubusan ay kabutihan; ang kabutihan ay, pagpapakasakit, ang pagpapakasakit ay pag-ibig.”, “1. Akoy nangibig sa anak ng saserdote, isang”, dalagang kasinlinis ng liwanag., pahelpGawain sa Pagkatuto Bilang 4


Panuto: Bigyang kahulugan ang matatalinhagang pahayag na may salungguhit sa pangungusap at magbigay ng halimbawa.
Matatalinghagang Pahayag
Kahulugan
Halimbawa
1. Ang pakikipag-asunto ni Kabesang Tales sa mga
prayle ay parang palayok na bumangga sa kaldero.
2. Ang karunungan ay ipinagkakaloob sa mga karapat-
dapat lamang sa mga may puso at marunong mag-
alaga ng karangalan.
3. Ang katubusan ay kabutihan; ang kabutihan ay
pagpapakasakit, ang pagpapakasakit ay pag-ibig.”
1. Akoy nangibig sa anak ng saserdote, isang
dalagang kasinlinis ng liwanag.

pahelp​

Answer:

1. parang palayok na bumangga sa kaldero – walang kalaban-laban

2. marunong mag-alaga ng karangalan – madignidad

3. katubusan – pag-aalay at pagsasakripisyo

4. kasinlinis ng liwanag – dalisay

Explanation:Leave a Reply

Your email address will not be published.