Gawain sa Pagkatuto Bilang 3:Batay sa nagdaang talakayan at iyong dating kaalaman,ano ang maibibigay mong pakahulugan sa salitang sekswalidad?Gawin ito sa sagutang papel.Gawain sa Pagkatuto Bilang 3:Batay sa nagdaang talakayan at iyong dating kaalaman,ano ang maibibigay mong pakahulugan sa salitang sekswalidad?Gawin ito sa sagutang papel.​

Answer:

sorry

Explanation:

need pointsLeave a Reply

Your email address will not be published.