Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Tukuyin sa Hanay B ang naaangkop na aklat na babasahin, batay sa interes ng mga mambabasa sa Hanay A., HANAY A, HANAY B, “1. Gustong matutuhan ni Ben ang ibat ibang uri ng a) Aklat na naglalaman ng”, mga lutuin dahil hangad niyang maging isang chef. Siyensiya, 2. Isa sa libangan ni Joshua ang pagkanta at gusto, niyang gamitin ang bakanteng oras sa pagbabasa. b) Aklat na naglalaman ng, Anong aklat ang maimumungkahi mong dapat Kasaysayan, niyang basahin?, “3. Tungkol sa Nervous System ang pinag-aaralan ninyoc) Aklat na naglalaman ng”, sa Science at gusto mo pa sanang madagdagan, mga Recipe, ang iyong kaalaman tungkol dito., 4. Napag-aralan ninyo sa araw na iyon ang d) Aklat na may kaugnayan, kabayanihang ginawa ni Lapu-lapu. Napukaw ang sa Teknolohiya, iyong atensiyon sa kanyang nagawa at gusto mo pa, itong madagdagan., e) Sining, 5. Nais, mong malaman ang maganda at di, magandang naidudulot ng paggamit ng, teknolohiya.Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Tukuyin sa Hanay B ang naaangkop na aklat na babasahin


batay sa interes ng mga mambabasa sa Hanay A.
HANAY A
HANAY B
1. Gustong matutuhan ni Ben ang ibat ibang uri ng a) Aklat na naglalaman ng
mga lutuin dahil hangad niyang maging isang chef. Siyensiya
2. Isa sa libangan ni Joshua ang pagkanta at gusto
niyang gamitin ang bakanteng oras sa pagbabasa. b) Aklat na naglalaman ng
Anong aklat ang maimumungkahi mong dapat Kasaysayan
niyang basahin?
3. Tungkol sa Nervous System ang pinag-aaralan ninyoc) Aklat na naglalaman ng
sa Science at gusto mo pa sanang madagdagan
mga Recipe
ang iyong kaalaman tungkol dito.
4. Napag-aralan ninyo sa araw na iyon ang d) Aklat na may kaugnayan
kabayanihang ginawa ni Lapu-lapu. Napukaw ang sa Teknolohiya
iyong atensiyon sa kanyang nagawa at gusto mo pa
itong madagdagan.
e) Sining
5. Nais
mong malaman ang maganda at di
magandang naidudulot ng paggamit ng
teknolohiya.​

1C 2E 3A 4B 5D

Explanation:

Yan po ang answer ko po


Leave a Reply

Your email address will not be published.