Gawain sa Pagkatuto Bilang 3, Suriinn, Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno., 1. Ano ang mensahe ng tula?, 2. Aling linya sa tula ang pinakagusto mo? Bakit?, 3. Bakit mahalaga na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos?, 4. Paano mo maipapakita ang pananampalataya sa Diyos?Gawain sa Pagkatuto Bilang 3


Suriinn
Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno.
1. Ano ang mensahe ng tula?
2. Aling linya sa tula ang pinakagusto mo? Bakit?
3. Bakit mahalaga na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos?
4. Paano mo maipapakita ang pananampalataya sa Diyos?​

Answer:

1.ang mensahe ng tula ay ang pananalig at pananampalataya sa diyos.

2.Ang linya na pinakagusyo ko ay ang pangalawang linya,dahil kahit at buhay at dugo ay kanyang binigay ito ng lubos.

3.Sapagkat siya ang ating malalapitan kung may problema,at siya ang maglilihtas sa atin sa anomang kapahamakan,basta tayo ay manalig.

4.Sa pamamagitan ng pagpunta sa simbahan,pagdadasal sa bahay bago at kumain,pagdadasal bago matulog.

Explanation:

yan lng po alam ko sna po naka tulong:)


Leave a Reply

Your email address will not be published.