Gawain sa Pagkatuto Bilang 3, Panuto: Magbigay ng mga tiyak na pangyayaring may kaugnayan sa mga sumusunod na tauhan batay sa mga binasang , kabanata. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel., Tauhan, Pangyayari, Isagani, (Kabanata 27) , Padre Fernandez, (Kabanata 27), Kabesang Tales, (Kabanata 4), Simoun, (Kabanata 39), Pari Florentino, (Kabanata 39), Pangyayari, pa heeeeelp naman guys :<<2764fe0fGawain sa Pagkatuto Bilang 3


Panuto: Magbigay ng mga tiyak na pangyayaring may kaugnayan sa mga sumusunod na tauhan batay sa mga binasang

kabanata. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

Tauhan

Pangyayari

Isagani
(Kabanata 27)

Padre Fernandez
(Kabanata 27)

Kabesang Tales
(Kabanata 4)

Simoun
(Kabanata 39)

Pari Florentino
(Kabanata 39)

Pangyayari

pa heeeeelp naman guys :<<​❤️​

Answer:

need ko din ng answer

PASAGOT NA LANG PO SS MAY ALAM


Leave a Reply

Your email address will not be published.