Gawain sa Pagkatuto Bilang 3, Panuto: Magbigay ng mga tiyak na pangyayaring may kaugnayan sa mga sumusunod na tauhan batay sa mga binasang , kabanata. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel., Tauhan, Pangyayari, Isagani, Padre Fernandez, Kabesang Tales, Simoun, Pari Florentino , pahelp -,-Gawain sa Pagkatuto Bilang 3


Panuto: Magbigay ng mga tiyak na pangyayaring may kaugnayan sa mga sumusunod na tauhan batay sa mga binasang

kabanata. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

Tauhan

Pangyayari

Isagani

Padre Fernandez

Kabesang Tales

Simoun

Pari Florentino

pahelp -,-​

Answer:

Sorry po i just need a point


Leave a Reply

Your email address will not be published.