Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Mula sa mga saknong na nabasa/napanood (Saknong 68-82 ) Ano ang, mahihinuha mong damdamin na nakapaloob sa mga ito at ano ang damdamin mo rito bilang isang kabataan. Itala, sa kahon ang iyong kasagutan., Damdamin/ saloobin ng may-akda , Damdamin/ saloobin mo bilang kabataanGawain sa Pagkatuto Bilang 3: Mula sa mga saknong na nabasa/napanood (Saknong 68-82 ) Ano ang


mahihinuha mong damdamin na nakapaloob sa mga ito at ano ang damdamin mo rito bilang isang kabataan. Itala
sa kahon ang iyong kasagutan.

Damdamin/ saloobin ng may-akda

Damdamin/ saloobin mo bilang kabataan

Answer:

PAKI EXPLAIN NGA PO PLSSLeave a Reply

Your email address will not be published.