Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Lagyan ng tsek (m) ang mga bilang na nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa, pamamagitan ng pangangalaga sa buhay na bigay niya at ekis (*) kung hindi, Isulat ang sagot sa sagutang, papel., X1. Pagkain ng sitsiriya, 7 2. Pagbabasa ng Bibliya, 3. Pagkain ng gulay, 4. Pagbibigay ng oras para makihalubilo sa mga kaibigan, 5. Pagkunsinti sa mga kaklase na lulong sa ipinagbabawal na gamot, X 6. Paninigarilyo, 17. Pagkakaroon ng tamang oras sa pagtulog, X_8. Pag-inom ng alak, 9. Pagpupuyat upang makapanood ng magandang teleserye, 10. Pagtawa sa pagkakamali ng iyong mga kaibigan., answer:yan po sagot nasa picture grade 5Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Lagyan ng tsek (m) ang mga bilang na nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa


pamamagitan ng pangangalaga sa buhay na bigay niya at ekis (*) kung hindi, Isulat ang sagot sa sagutang
papel.
X1. Pagkain ng sitsiriya
7 2. Pagbabasa ng Bibliya
3. Pagkain ng gulay
4. Pagbibigay ng oras para makihalubilo sa mga kaibigan
5. Pagkunsinti sa mga kaklase na lulong sa ipinagbabawal na gamot
X 6. Paninigarilyo
17. Pagkakaroon ng tamang oras sa pagtulog
X_8. Pag-inom ng alak
9. Pagpupuyat upang makapanood ng magandang teleserye
10. Pagtawa sa pagkakamali ng iyong mga kaibigan.
answer:yan po sagot nasa picture grade 5​

Answer:

m ay s agot ka na p a la an o to free poi ntsLeave a Reply

Your email address will not be published.