gawain sa pagkatuto bilang 2:Basahin at unawain mo ang tula.tuklasin kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pananalig sa diyos.pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba sa sagutang papel. Edukasyon sa Pagpapakataogawain sa pagkatuto bilang 2:Basahin at unawain mo ang tula.tuklasin kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pananalig sa diyos.pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba sa sagutang papel. Edukasyon sa Pagpapakatao​

Answer:

Sapagkat sa kanya tayo ng lakas kayat dapat wag tayong makalimot na magdasal.Sya lng ang ating pag asa..Leave a Reply

Your email address will not be published.