Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: (Written Works), A. Ibigay ang kahulugan ng mga halimbawa ng, matatalinhagang pahayag at simbolismo. Piliin sa loob, ng kahon ang tamang sagot.Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: (Written Works)


A. Ibigay ang kahulugan ng mga halimbawa ng
matatalinhagang pahayag at simbolismo. Piliin sa loo
ng kahon ang tamang sagot.​

Answer:

wheres the picture

pano masasagutan kung walng picture


Leave a Reply

Your email address will not be published.