Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa binasang kallgirang kasaysayan ng, Florante at Laura., Ano ang kalagayan ng bansa sa panahong isinulat ni Balagtas ang awit na Florante at Laura, Ano ang naging layunin ni Balagtas sa pagsulat niya ng kanyang akda, 3., Bakit mahalagang basahin at pag-aralan ang Florante at Laura, Suriin ang naging epekto nito sa mga Pilipinong nakabasa sa panahong naisulat ito?, 5. Batay sa binasa mong kaligirang pangkasaysayan, nagkaroon kaya ng impluwensiya ang Florante at Laura sa mga, nangyaring pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa pamahalaang kolonya? Ipaliwanag.Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa binasang kallgirang kasaysayan ng


Florante at Laura.
Ano ang kalagayan ng bansa sa panahong isinulat ni Balagtas ang awit na Florante at Laura
Ano ang naging layunin ni Balagtas sa pagsulat niya ng kanyang akda
3.
Bakit mahalagang basahin at pag-aralan ang Florante at Laura
Suriin ang naging epekto nito sa mga Pilipinong nakabasa sa panahong naisulat ito?
5. Batay sa binasa mong kaligirang pangkasaysayan, nagkaroon kaya ng impluwensiya ang Florante at Laura sa mga
nangyaring pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa pamahalaang kolonya? Ipaliwanag.​

Asan po ang pamimilian


Leave a Reply

Your email address will not be published.