Gawain sa Pagkatuto Bilang 2:, Punuan ang organizer ng mga layunin ng pangunang lunas.Gawain sa Pagkatuto Bilang 2:
Punuan ang organizer ng mga layunin ng pangunang lunas.​

Answer:

Mga layunin ng pangunang Lunas:

1. Pagpapagaling

2.Nakakatulong sa mga Tao

3.Naglalaman ng mga Gamot, at iba pang importanteng bagay.

4.Ang Pangunang Lunas ang unang kinakailangan kapag may sakit o may bagyo.

(correct me if Im wrong :))


Leave a Reply

Your email address will not be published.