Gawain sa Pagkatuto Bilang 2:, Panuto: Basahin ang nakatala. Isulat kung Tama o Mali ang mga nakalahad sa ibaba:, Maraming kapakinabangang nakukuha sa ating mga, kagubatan., Pinagmumulan ito ng matabang lupa. At pumipigil sa pagbaha. Nagsisilbing tahanan, ito at napagkukunan ng pagkain ng mga ibon at hayop. Nararapat mabatid ng bawat, isa ang kahalagahan ng mga kagubatan. Gumagawa ng mga hakbang ang, pamahalaan upang mapangalagaan ang kagubatan., Ang gawaing ito ay hindi maisasakatuparang mag-isa ng pamahalaan. Kailangan nito, ng tulong ng mga mamamayan. Nararapat sundin ang mga batas sa pangangalaga, ng kagubatan., 1. Maraming pakinabang ang nakukuha sa kagubatan., 2. Wala tayong nakukuhang kahit ano sa kagubatan., 3. Putulin ang mga puno sa ating mga kagubatan., 4. Dapat sundin ang mga gawain sa pangangalaga ng kagubatan., 5. Mahalaga ang mga kagubatan sa ating mga mamamayan., 263bfe0e30b7fe0e2764fe0eGawain sa Pagkatuto Bilang 2:


Panuto: Basahin ang nakatala. Isulat kung Tama o Mali ang mga nakalahad sa ibaba:

Maraming kapakinabangang nakukuha sa ating mga
kagubatan.
Pinagmumulan ito ng matabang lupa. At pumipigil sa pagbaha. Nagsisilbing tahanan
ito at napagkukunan ng pagkain ng mga ibon at hayop. Nararapat mabatid ng bawat
isa ang kahalagahan ng mga kagubatan. Gumagawa ng mga hakbang ang
pamahalaan upang mapangalagaan ang kagubatan.
Ang gawaing ito ay hindi maisasakatuparang mag-isa ng pamahalaan. Kailangan nito
ng tulong ng mga mamamayan. Nararapat sundin ang mga batas sa pangangalaga
ng kagubatan.

1. Maraming pakinabang ang nakukuha sa kagubatan.

2. Wala tayong nakukuhang kahit ano sa kagubatan.

3. Putulin ang mga puno sa ating mga kagubatan.

4. Dapat sundin ang mga gawain sa pangangalaga ng kagubatan.

5. Mahalaga ang mga kagubatan sa ating mga mamamayan.

☻︎シ︎❤︎​

Answer:

1.TAMA

2.MALI

3.MALI

4.TAMA

5.TAMA


Leave a Reply

Your email address will not be published.