Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Itala natin!, Panuto: Punan ng mga impormasyon ang tsart at suriin ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng mga karanasan ng, bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya na sinakop ng mga kanluranin., Nasakop na Bansa, Dahilan ng Pananakop, Paraan ng Pananakop, Kanluraning Bansa na, Nakasakop, Pllipinas, Malaysia, IndonesiaGawain sa Pagkatuto Bilang 2: Itala natin!


Panuto: Punan ng mga impormasyon ang tsart at suriin ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng mga karanasan ng
bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya na sinakop ng mga kanluranin.
Nasakop na Bansa
Dahilan ng Pananakop
Paraan ng Pananakop
Kanluraning Bansa na
Nakasakop
Pllipinas
Malaysia
Indonesia​

andyan Napo sagot kita Naman po kung alin ang

sumakop

dahilan

Paraan ng pananakop


Leave a Reply

Your email address will not be published.