GAWAIN SA PAGKATUTO BILANG 2:, Isulat sa talahananayan ang pagbabago sa uri ng tirahan, antas ng lipunan, at katayuan ng, kababaihan sa panahon ng Espanyol., 1.Katayuan ng kababaihan, 2.Antas ng Lipunan, 3.Uri ng TirahanGAWAIN SA PAGKATUTO BILANG 2:


Isulat sa talahananayan ang pagbabago sa uri ng tirahan, antas ng lipunan, at katayuan ng
kababaihan sa panahon ng Espanyol.
1.Katayuan ng kababaihan
2.Antas ng Lipunan
3.Uri ng Tirahan​

Answer:

1.pinaka mataas na katayuan

2.——-

3.bahay na bato


Leave a Reply

Your email address will not be published.