Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Alamin at ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na, salitang ginagamit sa Mundo ng Pelikula. Isulat ang sagot sa talahanayan sa ibaba., MGA SALITA, KAHULUGAN, 1. Pinilakang Tabing, 2. Sine, Pelikula, ang sine ay tumokoy sa sinehan, ang panstranny, 3. Cut, Camera,, 4. Lights,, Action, 5. Take 2Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Alamin at ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na


salitang ginagamit sa Mundo ng Pelikula. Isulat ang sagot sa talahanayan sa ibaba.
MGA SALITA
KAHULUGAN
1. Pinilakang Tabing
2. Sine
Pelikula
ang sine ay tumokoy sa sinehan, ang panstranny
3. Cut
Camera,
4. Lights,
Action
5. Take 2​

sorry diko maintindihan kasi walaa pic sana ma brainlest


Leave a Reply

Your email address will not be published.