Gawain sa Pagkatuto Bilang 11, Magsaliksik tungkol sa isang charitable institution. Maaari ka ring magtanong sa iyong mga magulang. Buuin, ang plano kung paano ka makatutulong. Gawin ito sa sagutang papel., Pangalan ng Institusyon:, Paano ka tutulong, Resorses o pagkukunan ng pondo:, MGawain sa Pagkatuto Bilang 11


Magsaliksik tungkol sa isang charitable institution. Maaari ka ring magtanong sa iyong mga magulang. Buuin
ang plano kung paano ka makatutulong. Gawin ito sa sagutang papel.
Pangalan ng Institusyon:
Paano ka tutulong
Resorses o pagkukunan ng pondo:
M

YOU WANT ME TO F.U.C.K. WITH IT DUDE!


Leave a Reply

Your email address will not be published.