Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Lagyan ng K kung ang, pares ng salita ay magkasingkahulugan. Lagyan naman, ng S naman kung magkasalungat. Isulat ang sagot sa, yong sagutang papel., 1. luntianberde, 2. manipis-makapal, 3. bago – sariwa, 4. mapait-malasa, 5. maputi-madilimGawain sa Pagkatuto Bilang 1: Lagyan ng K kung ang


pares ng salita ay magkasingkahulugan. Lagyan naman
ng S naman kung magkasalungat. Isulat ang sagot sa
yong sagutang papel.
1. luntianberde
2. manipis-makapal
3. bago – sariwa
4. mapait-malasa
5. maputi-madilim​

Answer:

1. S

2. K

3. K

4. S

5. S

Explanation:

I hope its help Im not sure if its correct pa follow po


Leave a Reply

Your email address will not be published.