gawain sa pagkatuto bilang 1 isulat sa kahon ang iyong pinakikinggan programang panradyo at ibigay ang dahilan kung bakit pinakinggan itogawain sa pagkatuto bilang 1 isulat sa kahon ang iyong pinakikinggan programang panradyo at ibigay ang dahilan kung bakit pinakinggan ito

Answer:

news

dahil ito ay nakakatulong sa pag bibigay ng kapamahakan at ito ay mahalaga sa ating bayan.

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.