Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Awitin ang mga sumusunod na awit sa, ibaba. Magpatulong sa iyong kapamilya na may alam ng awitin., Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Isulat sa iyong sagutang, papel, Pilipinas Kong Mahal, 21., 21, Ang Lobo Ko, no sonatbp.blogspot.com, 1. Tuwing kailan natin inaawit ang Pilipinas Kong Mahal?, 2. Anong uri ng tempo mayroon ang awiting ito?,Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Awitin ang mga sumusunod na awit sa


ibaba. Magpatulong sa iyong kapamilya na may alam ng awitin.
Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Isulat sa iyong sagutang
papel
Pilipinas Kong Mahal
21.
21
Ang Lobo Ko
no sonatbp.blogspot.com
1. Tuwing kailan natin inaawit ang Pilipinas Kong Mahal?
2. Anong uri ng tempo mayroon ang awiting ito?


Answer:

1tuwing flag seremony

2.palakas pababa


Leave a Reply

Your email address will not be published.