Gawain sa Pagkatuto 2: Tukuyin ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot, bilang,Gawain sa Pagkatuto 2: Tukuyin ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot
bilang


Answer:

kaya mo yan makikita mo lang yung example


Leave a Reply

Your email address will not be published.