Gawain sa Pagkakatuto Bilang: 3, Panuto: Basahing mabuti ang, bawat sitwasyon.Pillin sa loob ng, kahon ang tinutukoy sa bawat, bilang. Isulat ang titik ng wastong, sagot sa patlang., ADon Pedro Almazan, F. Magalat, B Lakandula, G. Francisco Maniago, CAgustin Sumuroy, H. Pedro Ambaristo, Dagohoy, I. Apolinario dela Cruz, 1. Isa siyang cabeza, barangay na nagalit sa, pagtutol ng kura na bigyan, ng marangal na libing, ang kanyang kapatid., 2. Pinamunuan niya ang, pagtutol ng mga, Kapampangan, sa, sapilitang paggawa sa mga, galyon., 3. Hinikayat niya ang mga, katutubo mula sa, Samar upang lumaban, ang mga Espanyol, 4. Isa siyang rebelde mula, Cagayan na tahasang, tumutol sa di-makatwirang, paniningil ng buwis ng, mga Espanyol., 5. Nagalit siya ng tanggihan, siyang maging pari at, kilalanin ang kanyang, samahang Confradia de, San Jose., 6. Dating babaylan na, namuno sa pagtutol ng mga, Boholano sa Kristiyanismo., 7. Namuno sa pag-aalsa sa, Ilocos Norte bilang, pagsuporta sa ipinaglaban, ni Malong ng, Pangasinan.Gawain sa Pagkakatuto Bilang: 3


Panuto: Basahing mabuti ang
bawat sitwasyon.Pillin sa loob ng
kahon ang tinutukoy sa bawat
bilang. Isulat ang titik ng wastong
sagot sa patlang.
ADon Pedro Almazan
F. Magalat
B Lakandula
G. Francisco Maniago
CAgustin Sumuroy
H. Pedro Ambaristo
Dagohoy
I. Apolinario dela Cruz
1. Isa siyang cabeza
barangay na nagalit sa
pagtutol ng kura na bigyan
ng marangal na libing
ang kanyang kapatid.
2. Pinamunuan niya ang
pagtutol ng mga
Kapampangan
sa
sapilitang paggawa sa mga
galyon.
3. Hinikayat niya ang mga
katutubo mula sa
Samar upang lumaban
ang mga Espanyol
4. Isa siyang rebelde mula
Cagayan na tahasang
tumutol sa di-makatwirang
paniningil ng buwis ng
mga Espanyol.
5. Nagalit siya ng tanggihan
siyang maging pari at
kilalanin ang kanyang
samahang Confradia de
San Jose.
6. Dating babaylan na
namuno sa pagtutol ng mga
Boholano sa Kristiyanismo.
7. Namuno sa pag-aalsa sa
Ilocos Norte bilang
pagsuporta sa ipinaglaban
ni Malong ng
Pangasinan.​

Answer:

1G

2B

3A

4A

5F

6D

7C

Explanation:

Sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.