GAWAIN, Punan ang patlang ng tamang salita upang mabuo ang diwa ng bawat pahayag. Kumuha ng sagot sa, loob ng kahon., Berde, itim, kalinisan, disenyo, katapangan, 1. Ang kulay pula ay nangangahulugan ng, 2. Ang kulay puti ay nagpapahayag ng, 3. Ang mga, isang lugar., ng isang likhang-sining ay hango sa paniniwala, kultura at tradisyon ng, 4., ang kulay na sumisimbolo ng mga halaman., 5. Sa likhang-sining, ang kahirapan ay naipapakita sa pamamagitan ng paggamit kulay naGAWAIN


Punan ang patlang ng tamang salita upang mabuo ang diwa ng bawat pahayag. Kumuha ng sagot sa
loob ng kahon.
Berde
itim
kalinisan
disenyo
katapangan
1. Ang kulay pula ay nangangahulugan ng
2. Ang kulay puti ay nagpapahayag ng
3. Ang mga
isang lugar.
ng isang likhang-sining ay hango sa paniniwala, kultura at tradisyon ng
4.
ang kulay na sumisimbolo ng mga halaman.
5. Sa likhang-sining, ang kahirapan ay naipapakita sa pamamagitan ng paggamit kulay na​

Answer:

1.ang kulay pula ay nangangahulugan ng katapangan.

2.ang kulay Puti ay nagpapahayag ng kalinisan.

3.ang mga isang lugar ng isang likhang sining ay hango sa paniniwala,kultura at tradisyon ng disenyo.

4.ang kulay na sumisimbolo ng mga halaman ay berde.

5.sa likhang sining , ang kahirapan ay nagpapakita sa pamamagitan ng paggamit ng kulay na itim.


Leave a Reply

Your email address will not be published.