Gawain: BLUFF (Fake) or FACT, Panuto: Isulat ang salitang FAKE kung ang pahayag ay nagsasad ng hindi tamang impormasyon at, FACT kung ito ay nagpapahayag ng katotohanan. Isulat ang iyong kasagutan sa SAGUTANG PAPEL., 1. Ang DSWD lamang ang tanging magrerekomenda ng mga benepisyaryo na isasali sa, programa base sa database ng listahan/NHTO. Matatanggal ang benepisyaryo sa programa kung ito, ay hindi sumusunod sa mga alituntunin ng programa o kung wala ng batang minomonitor para sa, education conditionality., 2. Maaaring ilagay o tanggalin ng sinumang pulitiko ang aking pangalan sa listahan ng, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya., 3. Ang mga cash grants na hindi naproseso ay nananatili lamang sa Landbank of the, Philippines at hindi nakukuha ng DSWD o ng kahit na sinong tao., 4. Ang Democracy Index at Corruption Perceptions Index ay dalawa lamang sa, mahahalagang pag-aaral tungkol sa estado ng demokrasya ng ating bansa., 5. Ayon sa pagsusuri ng Transparency International, maituturing na dahilan ng mababang, marka sa mga bansa sa Asya-Pasipiko ay ang sumusunod: hindi pagiging accountable ng mga, pamahalaan, kawalan ng sistema ng pagtingin sa gawain ng pamahalaan, at lumiliit na espasyo para, sa civil societyGawain: BLUFF (Fake) or FACT


Panuto: Isulat ang salitang FAKE kung ang pahayag ay nagsasad ng hindi tamang impormasyon at
FACT kung ito ay nagpapahayag ng katotohanan. Isulat ang iyong kasagutan sa SAGUTANG PAPEL.
1. Ang DSWD lamang ang tanging magrerekomenda ng mga benepisyaryo na isasali sa
programa base sa database ng listahan/NHTO. Matatanggal ang benepisyaryo sa programa kung ito
ay hindi sumusunod sa mga alituntunin ng programa o kung wala ng batang minomonitor para sa
education conditionality.
2. Maaaring ilagay o tanggalin ng sinumang pulitiko ang aking pangalan sa listahan ng
mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya.
3. Ang mga cash grants na hindi naproseso ay nananatili lamang sa Landbank of the
Philippines at hindi nakukuha ng DSWD o ng kahit na sinong tao.
4. Ang Democracy Index at Corruption Perceptions Index ay dalawa lamang sa
mahahalagang pag-aaral tungkol sa estado ng demokrasya ng ating bansa.
5. Ayon sa pagsusuri ng Transparency International, maituturing na dahilan ng mababang
marka sa mga bansa sa Asya-Pasipiko ay ang sumusunod: hindi pagiging accountable ng mga
pamahalaan, kawalan ng sistema ng pagtingin sa gawain ng pamahalaan, at lumiliit na espasyo para
sa civil society​

Answer:

1.fact

2.luff

3.luff

4.fact

5.fact

6.luff

7.fact

8.luff

9.fact

10.luff

# hopeithelps

# carryonlearningLeave a Reply

Your email address will not be published.