GAWAIN 8. OPINYON KOI, Base sa lyong karaniwang nararanasan at nakikita sa paligid o lugar na finitahan sa kasalukuyang panahon at sa mga, natutunan mo sa paksang ating tinalakay. Masasabi mo ba na isang digmaan Hong ating nararanasang pandemic. Sumulat, ng isang sanaysay o isang pagguhit na nagpapakita kung paano maldabonan ang Covid 19 at paano makokontrolong, pagdami o pagkalat sa inyong lugar. Gowin ito sa isang malinis na papel. Sa pagsulat ng sanaysay, bumuo ng lima o higit, pang pangungusap, sa pagguhit ipaliwanag kung bakit ito ang iyong nais iguhit., Pamantayan sa pagbibigay grado sa pinawang GowainGAWAIN 8. OPINYON KOI


Base sa lyong karaniwang nararanasan at nakikita sa paligid o lugar na finitahan sa kasalukuyang panahon at sa mga
natutunan mo sa paksang ating tinalakay. Masasabi mo ba na isang digmaan Hong ating nararanasang pandemic. Sumulat
ng isang sanaysay o isang pagguhit na nagpapakita kung paano maldabonan ang Covid 19 at paano makokontrolong
pagdami o pagkalat sa inyong lugar. Gowin ito sa isang malinis na papel. Sa pagsulat ng sanaysay, bumuo ng lima o higit
pang pangungusap, sa pagguhit ipaliwanag kung bakit ito ang iyong nais iguhit.
Pamantayan sa pagbibigay grado sa pinawang Gowain ​

Answer:

all so so she so so so so so h am XL ha too


Leave a Reply

Your email address will not be published.