GAWAIN 8: Hanapin, Ibig Sabihin!, Piliin sa Habay B ang ibig sabihin ng mga salita sa Hanay A isulat lamang ang, letrang napili., 0410, 1. malaking habag, 2. kinasusuklaman, 3. gugulin, 4. magbubo, 5. di manaw sa isip, 6. alipusta, 7. guni-guni, 8. munti, 9. alibugha, 10.babahaginan, 11. sindak, 12. tinunton, 13.panaghoy, 14.landas, 15. dagok, 16. kahambal-hambal, 17.malate, 18. bantog, 19. pinapangalisag, 20. kiyas, B, A. kalungkutan, B.pagod na pagod, C. magandang ugali, D. pag-aapi, E maawain, F. maliit, G. pinandidirian, H. kilabot, I. kilala, J. suntok, K. daan, L. hinanap, M. gulat, N. nakakalunos, 0. bibigyan, P. taksil, Q. ala-ala, R. di mawawala sa isip, S. ihagis, T. inilaan na orasGAWAIN 8: Hanapin, Ibig Sabihin!


Piliin sa Habay B ang ibig sabihin ng mga salita sa Hanay A isulat lamang ang
letrang napili.
А
1. malaking habag
2. kinasusuklaman
3. gugulin
4. magbubo
5. di manaw sa isip
6. alipusta
7. guni-guni
8. munti
9. alibugha
10.babahaginan
11. sindak
12. tinunton
13.panaghoy
14.landas
15. dagok
16. kahambal-hambal
17.malate
18. bantog
19. pinapangalisag
20. kiyas
B
A. kalungkutan
B.pagod na pagod
C. magandang ugali
D. pag-aapi
E maawain
F. maliit
G. pinandidirian
H. kilabot
I. kilala
J. suntok
K. daan
L. hinanap
M. gulat
N. nakakalunos
0. bibigyan
P. taksil
Q. ala-ala
R. di mawawala sa isip
S. ihagis
T. inilaan na oras​

Answer:

1.

2.o

3.a

4.t

5.m

6.l

7.h

8.g

9.d

10.e

11.s

12.n

13.q

14.k

15.j

16.f

17.i

18.c

19.r

20.p


Leave a Reply

Your email address will not be published.